22B/2 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM

Từ Thương lượng /m2

Số 705 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, TP HCM

Từ Thương lượng /m2